dijous, 6 de novembre del 2014

LA GENERALITAT VALENCIANA DEL PP A L’AVANTGUARDA DE LA CULTURA


La Generalitat valenciana, en la seua marxa irrefrenable per augmentar i millorar l’ofrena de noves glòries, ha decidit molt encertadament recolzar al màxim les noves teories científiques, continuant a l’avantguarda de la cultura i de tot allò que calga per mantindre la fama mundial,  aconseguida amb tant d’esforç econòmic, moral i espiritual.

Ara descansa en pau, perquè després d’innombrables esforços d’investigació per tal de netejar, fixar i donar esplendor, ha aconseguit bandejar els errors i falsedats de la taula de multiplicar, per a adequar-la a la manera popular de fer els càlculs que, des de temps immemorials, practica el nostre benvolgut i únic poble.

Gràcies als esforços culturals i avantguardistes de la Generalitat de la Comunitat Valenciana (la qual, com queda dit, després d’açò ja pot descansar en pau) tenim una nova, i des d’ara única, inamovible i veritable, taula de multiplicar, amb la qual tot lo poble multiplicarà ben multiplicat, i no com abans.

Heus-la ací:
P.D. Hi ha previstes certes sancions per a aquells traïdors que no en facen ús, que van des de les multes pecuniàries a la incineració pública.