dissabte, 17 de març del 2012

ELS MERCADERS DINS DEL TEMPLENo fa molts dies em vaig assabentar que la Conferencia Episcopal Española quantificava els diners que haurien de pagar anualment els creients catòlics, si hagueren de passar per caixa en lloc de per la pica d’aigua beneïda (crec que ara l’han suprimida, per raons higièniques): 

Fent un ràpid resum, a més de molts altres serveis com parròquies, hospitals, residències de vells, i el temps que dedica als ciutadans -56 minuts per habitant, als quals cal afegir 44 hores per cada creient practicant- etc. etc., cal contabilitzar 314.000 batejos, 96.000 confirmacions, 249.000 primeres comunions i més de 5.000.000 de les altres; tot plegat arriba a la suma de 1.200.000 €! 

Aquesta quantitat ve perquè, segons diu la Conferencia, és tan productiva que va tornar a la societat 2,4 vegades els 498.000.000 € que rebé de l’estat, via IRPF els darrers exercicis fiscals coneguts. 

A l’interessant rendiment, per als creients practicants, que obté l’estat per la seua inversió, que paguem justs i pecadors,  cal afegir els beneficis econòmics que produeixen als hostalers i comerciants certes activitats, com les Setmanes Santes i altres solemnes festivitats religioses, considerades d’interès turístic internacional.També vaig llegir, tan lluny com el 29 de febrer, a http://www.escolar.net/, que el 2 de març de 2006, l'Església Catòlica va inscriure al seu nom tot l'immoble de la mesquita de Còrdova, segons consta en el Registre de la Propietat número quatre de Còrdova (tom 2381, llibre 155, foli 198). Aquesta apropiació li va costar el preu del tràmit: 30,- €

I ben recentment, la Confererencia (o Consejo de Administración) Episcopal, que vol despertar les decaigudes vocacions religioses sacerdotals, ho fa amb un anunci emès per televisió sota el títol Te prometo una vida apasionante, amb l'esquer d'otindre feina fixa de per vida, amb un sou assegurat (uns 800 € al mes, no sé si lliures d’impostos) aprofitant-se de la situació actual, amb milers d’aturats producte de la crisi, per si pica algú.

En voleu més o deixem de tirar de calculadora? 

Si preferiu veure tot açò d’una manera lírica, mireu aquests enllaços: I si no, tant se val, que baixe Déu i torne a expulsar els mercaders de dins del Temple!